nasza szkodolinia:
58 620 55 99
Chcesz skorzystać z obniżki prowizji? >>> zgłoś online prowizja 9%
Ania została potrącona przez samochód w wieku 7 lat. Początkowo została uznana za winną spowodowania wypadku i nie wypłacono jej odszkodowania. Po dwóch latach trafiła do Stowarzyszenia. Wywalczyliśmy dla niej odszkodowanie oraz comiesięczną rentę z tytułu zwiększonych potrzeb. W 2013 roku gdy Ania skończyła szkołę średnią uzyskaliśmy na jej rzecz również rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ania jest pod naszą opieką od wielu lat.
Pani Teresa przewróciła się na nieodśnieżonym i zlodowaciałym chodniku koło jednego z gdyńskich hipermarketów. Skutkiem upadku było skomplikowane złamanie prawej ręki. Znacznym utrudnieniem do uzyskania odszykowania było ustalenie firmy odpowiedzialnej za niewykonanie obowiązku prawidłowego utrzymania chodnika podczas zimy. Po wielokrotnych naszych interwencjach, Pani Teresa otrzymała należne jej odszkodowanie, które choć w części zrekompensowało jej wielomiesięczne cierpienie.
Pan Tomasz w wyniku wypadku na statku doznał bardzo poważnych obrażeń ciała, a przede wszystkim twarzy, co spowodowało również uszczerbek w sferze psychicznej. Po naszej interwencji ubezpieczyciel armatora statku wypłacił należne odszkodowanie. Sprawa była skomplikowana, ponieważ Pan Tomasz jest obywatelem polskim a statek pływał pod inną banderą. Jednakże wypłacone odszkodowanie w pełni usatysfakcjonowało naszego Klienta
Pan Tomasz wracając z pracy został pogryziony przez psa, który był nienależycie nadzorowany przez dozorcę budynku. W wyniku pogryzienia poszkodowany doznał rozległych obrażeń ciała w postaci ran przedramienia i uda lewego oraz licznych otarć i stłuczeń. Naszej firmie udało się podjąć negocjacje z firmą ubezpieczeniową i uzyskać odszkodowanie na łączną kwotę ponad 25.000,00 zł
Syn naszych klientów w momencie przechodzenia przez przejście został potrąconych przez nadjeżdżający samochód, którego kierowca nie zachował należnej ostrożności. Chłopiec doznał urazu twarzoczaszki i miednicy. Przeprowadzone negocjacje ugodowe pozwoliły na uzyskanie odszkodowania na  łączną kwotę ponad 37.000,00 zł
Pani Mariola wysiadając z autobusu zaczepiła nogą o wystające śruby, przysypane śniegiem znajdującą się na jednym z trójmiejskich przystanków. W wyniku przedmiotowego zdarzenia u poszkodowanej stwierdzono złamanie kości ramiennej, stłuczenie głowy a także odłamanie zęba. Nasze Stowarzyszenie ustaliło firmę odpowiedzialną za szkodę a następnie zgłosiło ubezpieczycielowi stosowne roszczenie. Na podstawie zakończonego postępowania likwidacyjnego wypłacono Poszkodowanej ponad 13.000,00 zł.
Pani Monika została potrącona przez nieostrożnego kierowcę na przejściu dla pieszych.  W wyniku zdarzenia Poszkodowana doznała złamania nosa, stłuczenia głowy, urazu kręgosłupa piersiowego, stłuczenia kręgosłupa szyjnego oraz złamania żeber. W wyniku działań Stowarzyszenia Inter-Alia reprezentującego Poszkodowaną Ubezpieczyciel przyznał na rzecz Pani  Moniki łączną kwotę ponad 25.000,00 zł.
Pan Jan przebywając w sanatorium doznał poważnego urazu biodra w wyniku poślizgnięcia się  na mokrej nawierzchni. Obrażenia okazały się na tyle poważne ,że pacjent został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego- rewizji protezy stawu biodrowego. W wyniku podjętych działań pracowników Inter Ali udało się ustalić odpowiedzialność za powstałą szkodę. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu, cierpienie fizyczne i psychiczne, a także dyskomfort w okresie leczenia i rekonwalescencji, poszkodowany uzyskał odszkodowanie o łącznej wartości ponad 35.000,00 zł