nasza szkodolinia:
58 620 55 99
Szkoda medyczna zachodzi wtedy, gdy w trakcie leczenia doszło do popełnienia błędu lub zaniedbania przez personel medyczny i pacjentowi wyrządzono szkodę. Pacjent ma prawo domagać się, od konkretnej jednostki medycznej, rekompensaty w postaci odszkodowania.

Odszkodowania za błąd medyczny - PomorskieSzkoda medyczna zachodzi wtedy, gdy w trakcie leczenia doszło do popełnienia błędu lub zaniedbania przez personel medyczny, na skutek którego ucierpiał pacjent. Często jest to błąd medyczny. Pomorskie (choć nie tylko) pełne jest podobnych przypadków, nie wszyscy jednak wiedzą o tym, że pacjent ma prawo domagać się od konkretnej jednostki medycznej rekompensaty w postaci odszkodowania. Nasza firma bezpłatnie przeanalizuje każdy przypadek.  Wyróżniamy trzy rodzaje błędów medycznych: w diagnozie: błędne rozpoznanie choroby lub zdiagnozowanie choroby, która nie występuje u pacjenta organizacyjny: dotyczy sytuacji, gdy pacjentowi wyrządzono szkodę na skutek złej organizacji pracy placówki medycznej bądź personelu medycznego lub wadliwej aparatury Bez względu na to, przez jaki rodzaj błędu medycznego pacjent stracił życie lub doznał uszczerbku na zdrowiu każdorazowo można dochodzić swoich praw poprzez: - jednorazowe odszkodowanie za doznaną krzywdę - żądanie całej kwoty z góry potrzebnej na leczenie przyznanie renty - zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji, dojazdu za leczenie, a także zwrot kosztów za pogrzeb W imieniu osoby Poszkodowanej dochodzić będziemy zadośćuczynienia za krzywdę, ból i cierpienia spowodowane niewłaściwym postępowaniem personelu ośrodka opieki medycznej, szpitala i lekarzy. Świadczenie obejmie również odszkodowanie za utracone wynagrodzenie i poniesione koszty leczenia. Wystąpimy o uzyskanie dla Poszkodowanego renty, stanowiącej wyrównanie strat finansowych w osiąganych dochodach, tak, aby mogli Państwo uzyskać odpowiednie odszkodowanie za każdy popełniony błąd medyczny. Pomorskie – to stąd głównie pochodzą nasi klienci, ale podejmiemy się każdego zlecenia na terenie całej Polski. Reprezentujemy osoby dochodzące odszkodowania za śmierć bliskiej osoby w przypadku, gdy jest ona konsekwencją błędu medycznego, odmowy udzielenia pomocy medycznej przez lekarza lub zaniedbań personelu medycznego.  Zapraszamy na spotkanie – bezpłatnie przeanalizujemy każdy przypadek i każdy błąd medyczny. Pomorskie, Gdynia, ul. Antoniego Abrahama 15 – tutaj znajduje się nasza siedziba.


Wyróżniamy trzy rodzaje błędów medycznych:

  • w diagnozie – dotyczy błędnego rozpoznania choroby, lub zdiagnozowania choroby, która nie występuje u pacjenta
  • w leczeniu – polega na zastosowaniu niewłaściwego sposobu leczenia, albo zaniechania leczenia pacjenta. Może to być błąd operacyjny, uszkodzenie ciała, zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, zapisanie złego lekarstwa pacjentowi, leczenie za pomocą nieaktualnej metody leczenia, nie udzielenie pomocy, brak należytej opieki nad pacjentem, nie skierowanie na dodatkowe badania lub konsultacje specjalistyczne, nie poinformowanie o możliwych następstwach przeprowadzonego zabiegu, w ostateczności śmierć pacjenta.
  • organizacyjny – dotyczy sytuacji, gdy pacjentowi wyrządzono szkodę na skutek złej organizacji pracy placówki medycznej bądź personelu medycznego, lub wadliwej aparatury


Bez względu, przez jaki rodzaj błędu medycznego pacjent stracił życie lub doznał uszczerbku na zdrowiu każdorazowo można dochodzić swoich praw poprzez:

  • jednorazowe odszkodowanie za doznaną krzywdę,
  • żądanie całej kwoty z góry potrzebnej na leczenie,
  • przyznanie renty,
  • zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji, dojazdu za leczenie, a także zwrot kosztów za pogrzeb.


W imieniu osoby Poszkodowanej dochodzić będziemy zadośćuczynienia za krzywdę, ból i cierpienia spowodowane niewłaściwym postępowaniem personelu ośrodka opieki medycznej, szpitala i lekarzy. Świadczenie obejmie również odszkodowanie za utracone wynagrodzenie i poniesione koszty leczenia. Wystąpimy o uzyskanie dla Poszkodowanego renty, stanowiącej wyrównanie strat finansowych w osiąganych dochodach. Reprezentujemy również osoby dochodzące odszkodowania za śmierć bliskiej osoby w przypadku, gdy jest ona konsekwencją błędu medycznego, odmowy udzielenia pomocy medycznej przez lekarza lub zaniedbań personelu medycznego.
 

Bezpłatnie analizujemy każdy przypadek, 
umów się na spotkanie z nami.