nasza szkodolinia:
58 620 55 99

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku, to zgodnie z art. 444 k.c. zakład ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupioną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ma obowiązek pokryć wszelkie koszty wynikające z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

 

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu w wypadku?


ODSZKODOWANIE

  • koszty leczenia (leki i wszelkie preparaty medyczne mające przywrócić sprawność Poszkodowanemu oraz zmniejszyć dolegliwości powypadkowe, protezy, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, okulary, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, kule, usztywniacze, gorsety, materace anty - odleżynowe, specjalne łóżka dla niepełnosprawnych, etc);
  • koszty wizyt w placówkach służby zdrowia, konsultacji u specjalistów;
  •  koszty zabiegów rehabilitacyjnych;
  • koszty specjalnej diety w okresie leczenia i rehabilitacji, jeżeli dieta ta była uzasadniona wskazaniami medycznymi (związana z doznanym urazem, uszkodzeniem narządów czy mająca na celu przyspiesznie powrotu do zdrowia);
  • koszty opieki nad poszkodowanym sprawowanej przez osoby trzecie w okresie leczenia i rehabilitacji (przez opiekę rozumie się cały szereg czynności takich jak: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc przy wstawaniu z łóżka czy chodzeniu, robienie zakupów, przygotowanie posiłków etc.), przy czym nie jest konieczne by Poszkodowany zlecił wykonywanie tych prac osobie trzeciej i za nie realnie zapłacił. Zwrot kosztów opieki należy się również wówczas, gdy opiekę sprawował bezpłatnie członek rodziny, przyjaciel, sąsiad;
  • koszty przejazdów Poszkodowanego i jego bliskich (dojazdy na wizyty lekarskie, konsultacje i zbiegi rehabilitacyjne, przewóz do szpitala, do domu w inne uzasadnione potrzebami Poszkodowanego miejsca, a także transport najbliższych Poszkodowanego w celu odwiedzin chorego w szpitalu);
  • koszty adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb Poszkodowanego, które powstały w związku z wypadkiem;
  • koszty przygotowania do wykonywania nowego zawodu;
  • zwrot utraconych zarobków w następstwie wypadku.

 

    ZADOŚĆUCZYNIENIE


Ma zrekompensować poszkodowanemu cierpienie, ból, długotrwałość leczenia i trwały uszczerbek na zdrowiu, który powstał w wyniku wypadku.