nasza szkodolinia:
58 620 55 99
Jeżeli w czasie pracy uległeś wypadkowi należy ci się jednorazowe odszkodowanie z ZUS, ale nie tylko. W przypadku, gdy wypadek wydarzył się z winy pracodawcy (złe warunki pracy, niedopatrzenia, źle oznakowane maszyny itp.) należy się Tobie odszkodowanie również od niego.

Wypadek przy pracy - odszkodowanie

Jeżeli w czasie pracy uległeś wypadkowi możesz ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, ale nie tylko. W przypadku, gdy wypadek wydarzył się z winy pracodawcy (złe warunki pracy, niedopatrzenia, źle oznakowane maszyny itp.) należy się Tobie odszkodowanie również od niego. W niektórych branżach obowiązkowe jest ubezpieczenie OC – wówczas odszkodowanie za wypadek przy pracy następuje z polisy. Jeżeli pracodawca nie posiada polisy, możesz się starać o świadczenia bezpośrednio od niego. Przy szkodach z tytułu "wypadek przy pracy" – odszkodowanie jest tak samo wypłacane jak przy szkodzie osobowej.  Wypadki przy pracy niestety wciąż zdarzają się często, mimo edukacji Państwowej Inspekcji Pracy,  profesjonalnych szkoleń BHP i regularnych kontroli pracodawców. Odszkodowanie za wypadek przy pracy następuje więc za każdy, choćby najmniejszy procent uszczerbku na zdrowiu. 
Pamiętaj!  Jeżeli nie posiadałeś umowy o pracę, a możesz przedstawić świadków na okoliczności jej świadczenia i wypadku ustalimy dla Ciebie stosunek pracy! W niektórych branżach obowiązkowe jest ubezpieczenie OC wówczas wypłata odszkodowania następuje z polisy.  Jeżeli pracodawca nie posiada polisy możesz się starać o świadczenia bezpośrednio od niego.Przy szkodach z tytułu wypadku przy pracy należą się Tobie takie same świadczenia jak przy szkodzie osobowej.

Pamiętaj!

Jeżeli nie posiadałeś umowy o pracę, a możesz przedstawić świadków na okoliczności jej świadczenia i wypadku

USTALIMY DLA CIEBIE STOSUNEK PRACY!!!